Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити ДЗИ (матури) 12. клас

Дати за матури (ДЗИ) Сесия май – юни

Български език и литература (БЕЛ), дата:
20 май 2020 г., начало 08,00

Втори държавен зрелостен изпит, дата:
22 май 2020 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика, дата:
– в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Дати за матури (ДЗИ) Сесия август – септември

Български език и литература (БЕЛ), дата:
27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит, дата:
28 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика (ДЗИ), дата
в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

https://www.mon.bg/upload/20514/zap_DZI_2020.pdf