Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) 2020г.

Дати за НВО 4 .клас

Български език и литература (БЕЛ) 4 клас, дата:
27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика 4. клас, дата:
– 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

Дати за НВО 7. клас

Български език и литература (БЕЛ) 7 клас, дата:
– 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика 7 .клас, дата:
– 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика), дата:
– 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Дати за НВО 10. клас

Български език и литература (БЕЛ) 10 клас, дата:
09 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Математика 10. клас, дата:
11 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) 10 клас, дата:
17 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности, дата:
по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

 

https://mon.bg/upload/20513/zap_NVO_2019_2020.pdf