Уважаеми родители, от новата учебна година Ви предлагаме нова услуга за управление на всички аспекти на здравословното училищно хранене с възможност за онлайн заплащане  и издаване на електронни дневни купони за учениците от I – IV клас. Какво се променя и опростява:

  • Закупените електронни купони не „изгарят“ в случай, че детето отсъства през дни от седмицата, за които има предплатени купони – те се пренасят автоматично за следваща седмица;
  • Децата не носят пари в брой за храна в училище, които могат да бъдат загубени, откраднати или похарчени за нездравословни храни;
  • Контрола дали менюто за деня съдържа алергени, които са противопоказни за децата и при наличния на такива алармира за несъответствие;
  • Регистрира се точното време, в което е дадена храната на детето и позволява родителя да получи незабавна обратна връзка, че детето му е получило храната си (и каква).На родителската среща ще бъдете запознати подробно.

Вашият коментар