Организация на обучението от разстояние от 16.03.2020г.

Уважаеми ученици,  учебният ви ден е с начало 9,00 ч.

Занятията протичат съгласно учебната  програма за деня. Учениците от ПГ , I – IV клас получават задачи по информационни канали уточнени с класния ръководител.

За учениците от V – XII са създадени регистрации в платформата Google Classroom, където ще получават задачи и материали за заниманията.