Прием в 5.клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители  и бъдещи петокласници,

Заповядайте при нас!

Училището разполага с две сгради, два физкултурни салона, стол за хранене с приготвена на място винаги прясна храна. Намира се на Събота пазара в близост до Сточна гара,  Централна гара, автогарите „Юг“ и „Родопи“. Има удобен транспорт.
За модернизиране на сградите и игрищата се участва в различни проекти.Училището е одобрено  за усъвършенстване на спортните площадки,като ще бъдат изградени малки футболни игрища.
Училището работи по различни проекти за надграждане знанията на учениците от начален,прогимназиален и гимназиален етап.
Участие и награди на ученици в областни и национални конкурси.
В училището работят високо квалифицирани учители, педагогически съветник, психолог, логопед и ресурсен учител.
Училищният учебен план е съобразен с изискванията на МОН.
Необходими документи:
Заявление по образец.
Оригинално свидетелство за завършена начална степен на образование.
Копие на акт за раждане.
Медицински документи от изпращащото училище.
Удостоверение за преместване.
Записването започва от 18.06.2020г. от 8.30ч. до 16.00ч. в голямата сграда на училището на ул. Т. Александров“ №14.