Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на сайта на Община Пловдив plovdiv.bg  в раздела „Проекти на нормативни актове“ е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.
Заложените промени касаят само приложенията към наредбата.

Вашият коментар