СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив Archives for февруари 13th, 2020

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Проекти
13.02.2020

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана …прочети повече

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Проекти
13.02.2020

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по Оперативна …прочети повече

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Проекти
13.02.2020

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чието изпълнение …прочети повече