СУ „Братя Миладинови“ – град Пловдив
набира ученици за прием в първи клас


НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • РАЗПОЛАГАМЕ СЪС САМОСТОЯТЕЛНА, ИНОВИРАНА И МОДЕРНО ОБЗАВЕДЕНА СГРАДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ДОБРЕ ОБУЧЕНИТЕ НИ СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ РАБОТЯТ С ДЕЦАТА ВИ ЦЕЛОДНЕВНО
 • РАЗПОЛАГАМЕ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН УЧИЛИЩЕН СТОЛ,  КЪДЕТО УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ХРАНЯТ С ТОПЛА И ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
 • В ОБУЧЕНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ /ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТОРИ, ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ, ФОРМИРАЩО ОЦЕНЯВАНЕ/
 • ОЩЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С УЧИТЕЛИ, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ РАЗНООБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ /ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА, СПОРТ, МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ, ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ, ПЕВЧЕСКИ ХОР, КЛУБ ПО РИСУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ЗАНАЯТИ/
 • ИМАМЕ СПЕЦИАЛНО ПОДГОТВЕНА СТАЯ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ОТДИХ НА ДЕЦАТА
 • ОРГАНИЗИРАМЕ ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ В ПРОСТОРНИЯ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН СЪС САМОСТОЯТЕЛНА СЦЕНИЧНА ПЛОЩАДКА
 • В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР ИМА ОБОСОБЕНИ МЕСТА ЗА ПОЧИВКА
 • ИЗГРАДЕНА Е НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ФУТБОЛ
 • РАЗПОЛАГАМЕ С ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 • В УЧИЛИЩЕТО ИМА ЕКИП ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕД И ПСИХОЛОГ, КОИТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ ИНДИВИДУАЛНО С ДЕЦАТА
 • РАЗПОЛАГАМЕ С ДОБРЕ ОБОРУДВАН ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ И МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ
 • ЗА СИГУРНОСТТА НА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖИ ВНИМАТЕЛНО ПОДБРАНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА
 • ЦЕЛОГОДИШНО СЕ ОРГАНИЗИРАТ РАЗЛИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И СЪСТЕЗАНИЯ, ИЗЛОЖБИ И НАДПРЕВАРИ, ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

В СУ „Братя Миладинови“  ние проектираме, следваме и реализираме мечтите си.
Учим се да познаваме и разбираме света около нас, възпитаваме се да бъдем прилежни, да зачитаме и уважаваме чуждото мнение.
Целта ни е да развием траен интерес към знанието и последователност в обучението.

Добре дошли при нас!