Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Ръководството на СУ „Братя Миладинови“ – гр. Пловдив организира родителска среща на 17.05.2021 г. от 18:00 часа във физкултурния салон на малка сграда на училището (ул. „Даме Груев“ № 60).
По време на срещата ще имате възможност да се запознаете с бъдещите класни ръководители на първи клас и с учебния план, по който ще се обучават децата Ви. Ще може да задавате своите въпроси и да разгледате материалната ни база.


ОЧАКВАМЕ ВИ!