Уважаеми родители на ученици от 1.клас и от 8.клас,

Уведомяваме Ви, че всички семейства,/без значение на дохода/ чиито деца са записани за ученици в нашето училище в първи и осми клас, имат право на еднократна помощ от 300 лева за подпомагане на подготовката за новата учебна година. Необходима Ви е служебна бележка, удостоверяваща, че детето е записано, а нея можете да получите от заместник-директора всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в голямата сграда на училището на ул. „Т. Александров“ 14 /срещу Събота пазара/. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в съответния клон на Дирекция Социално подпомагане и бележката от училището ни.