Въпреки необичайните условия на обучение учениците от СУ „Братя Миладинови“ взеха активно участие в провеждане на училищните кръгове на олимпиадите и доказаха, че е възможно да се усвоят знания и при обучение от разстояние. Най-активни бяха учениците от 4.клас и най-много класирани за областните кръгове са сред четвъртокласниците. Двама от тях ще мерят сили с най-добрите математици в града под тепетата. По трима представители, учениците с най-високи резултати, ще се състезават за призовите места по компютърно моделиране и на националната олимпиада „Знам и мога“. А в музикалната игра „Ключът на музиката“ – четирима четвъртокласници спечелиха правото си да се състезават със своите връстници от целия град. Четирима шестокласници ще участват в областния кръг на олимпиадата по български език и литература. Пожелаваме на всички достойно представяне и да достигнат и до националния кръг.