АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА, ПОКАЗАНИ НА НВО 4.КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
След анализ на резултатите от НВО 4.клас по БЕЛ и математика на училищно, регионално и национално ниво Ви информираме, че нашите четвъртокласници са на второ място в област Пловдив по БЕЛ и на първо място в район Южен.
По математика са на 23 място сред 151 училища в областта и на трето място в район Южен.


Изказваме благодарност за проявената отговорност от страна на учители и ученици и им пожелаваме нови и все по-високи успехи.