Правилник за дейността на училището

Правилник-за-дейността-на-училището

Годишен план

Годишен-план-1

Училищна програма за превенция

Училищна-програма-за-превенция

Училищна програма за равни възможности

Училищна-програма-за-равни-възможности

Форми на обучение

Форми-на-обучение

Организация на учебния ден

Организация-на-учебния-ден

Стратегия за развитие 2020 – 2024 г.

Стратегия-2022-2023