Олимпиада по математика   

Уважаеми родители,

       За учениците от IV до XII клас кръгът на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в СУ „Братя Миладинови“ на ул. „Тодор Александров“ №14.  Бланки на декларациите за информираност и съгласие ще получите от класния ръководител или учителя по математика