На 08.09.2023г. от 08:00 до 15:00ч. ще се проведе онлайн обучение за 48бр. учители с присъждане на един кредит на тема: „Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща среда“ от РААБЕ. Програмата е одобрена със заповед РД09-1099/04.07.2018г. на Министъра на образованието и науката в частично присъствена форма на обучение.

Вашият коментар