На тема: противообществените прояви от малолетни и непълнолетни.
Днес, в деня на търпението, инспектор Джилянов от I-во РПУ представи на учениците от 8-ми клас важната тема за противообществените прояви от малолетни и непълнолетни. В своята кратка беседа той подчерта необходимостта от спазване на законите и уважение към обществените правила. Инспекторът се фокусира върху значимостта на отговорното поведение и разумното разискване на проблемите. Призова учениците да бъдат търпеливи, толерантни и съпричастни с околните, както и да се въздържат от действия, които могат да навредят на другите или на обществото като цяло.