На празника Благовещение и Деня на търпението учениците от 1, 2, 3 и 4 клас беседваха, написаха акростих и обещаха да бъдат още по-търпеливи, добронамерени, да проявяват разбиране и винаги да се подкрепят. Търпението е спътник на мъдростта. То е едно от най- важните качества, които човек трябва да притежава.