Програмата започна с приветствие от Директора на училището г-жа Матерова, която също така награди изявени наши ученици. С присъствие ни удостоиха и гости от РУО и от кметството на район Южен. Специален поздрав към учениците ни отправи г-н Атанас Кунчев.
Участниците не спираха да ни изненадват със своите дарби, смелост, танци, песни, рецитали…
Благодарим за прекрасния празник на всички участници и организатори!