На 20 юни 2024 г. се проведе образователен форум под наслов: „Извън формата: Силата на
въздействието“. В него взеха участие представители на множество образователни
институции. Нашето училище бе представено от педагогическия съветник г-жа Василева.
Бяха засегнати важни теми като превенция на зависимости, дигитални образователни
инструменти и финансова грамотност в учебния процес. Форумът бе организиран
съвместно с младежкия център в Пловдив и Регионалната здравна инспекция (РЗИ).
Нашето участие беше изключително ползотворно, надграждащо и вдъхновяващо!