НОВА ТРЕВНА НАСТИЛКА НА ФУТБОЛНОТО ИГРИЩЕ ЗА НАШИТЕ МЛАДИ НАДЕЖДИ

Благодарим на колегите по физическо възпитание и спорт за положените усилия!