Posts in the Училищна документация Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Описание на предоставяните услуги

Описание на предоставяните услуги
Документи
22.02.2019

Инфо 147 -служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 Инфо 148 – издаване служ.бележка за допускане ДЗИ 2 Инфо 149 …прочети повече

БЛАНКА ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЯ

БЛАНКА ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЯ
Документи
12.01.2018

До Директора

БЛАНКА ЗА ОТСЪСТВИЯ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

БЛАНКА ЗА ОТСЪСТВИЯ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
Документи
12.01.2018

До класния ръковод.

ГРАФИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017/2018 година

ГРАФИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017/2018 година
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
26.11.2017

GRAFIK SFO

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 5-8 КЛАС

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 5-8 КЛАС
Графици:
24.10.2017

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 4 КЛАС

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 4 КЛАС
Графици:
24.10.2017

КЛАСНИ РАБОТИ 5-12 КЛАС ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

КЛАСНИ РАБОТИ 5-12 КЛАС ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
за класни и контролни работи
24.10.2017

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН
Годишен план
23.10.2017

Годишен план 2016 (Repaired)1-1

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ
Графици:
23.10.2017

Преподавател-1СУ

ГРАФИК ПЪРВИ И ВТОРИ УЧЕБЕН ЧАС 5-12 КЛ

ГРАФИК ПЪРВИ И ВТОРИ УЧЕБЕН ЧАС 5-12 КЛ
Графици:
23.10.2017

ГРАФИК ПЪРВИ И ВТОРИ УЧЕБЕН ЧАС

дневен режим

дневен режим
Графици:
23.10.2017

дневен режим 2017-2018