Posts in the Графици: Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

ГРАФИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017/2018 година

ГРАФИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017/2018 година
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
26.11.2017

GRAFIK SFO

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 5-8 КЛАС

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 5-8 КЛАС
Графици:
24.10.2017

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 4 КЛАС

ГРАФИК КОНТРОЛНИ 4 КЛАС
Графици:
24.10.2017

КЛАСНИ РАБОТИ 5-12 КЛАС ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

КЛАСНИ РАБОТИ 5-12 КЛАС ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
за класни и контролни работи
24.10.2017

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ
Графици:
23.10.2017

Преподавател-1СУ

ГРАФИК ПЪРВИ И ВТОРИ УЧЕБЕН ЧАС 5-12 КЛ

ГРАФИК ПЪРВИ И ВТОРИ УЧЕБЕН ЧАС 5-12 КЛ
Графици:
23.10.2017

ГРАФИК ПЪРВИ И ВТОРИ УЧЕБЕН ЧАС

дневен режим

дневен режим
Графици:
23.10.2017

дневен режим 2017-2018

УЧЕБНА ПРОГРАМА 1-12 КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА 1-12 КЛАС
за учебния процес - седмична програма
23.10.2017

PROGRAMA PO KLASOWE 1 срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА СФО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА  СЕСИЯ НА СФО
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
15.03.2017

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА СФО 1. Музика ЗП – 23.03.2017г. – Петкова, Държикова – …прочети повече

Допълнителен час по Физкултура и спорт -Втори учебен срок

Допълнителен час по Физкултура и спорт -Втори учебен срок
Графици:
13.03.2017

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС

Учебна програма 2016/2017год. -Втори учебен срок

Учебна програма 2016/2017год. -Втори учебен срок
за учебния процес - седмична програма
13.03.2017

PROGRAMA PO KLASOWE 2 срок