ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОД.

предмет Vа VІа VІІа VІІІа ІХа БЕЛ 03.05.2016   29.04.2016   03.05.2016   12.05.2016   07.06.2016   БЕЛ /ЗИП/ 28.04.2016  26.05.2016  27.05.2016 25.04.2016  17.06.2016 Математика 11.05.2016   12.05.2016   28.04.2016   09.05.2016   11.05.2016   Мат. /ЗИП/ 27.05.2016   03.06.2016   27.05.2016 27.05.2016  – Английски  –  –  –  – 26.05.2016 Руски език  –  –  – […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС

1А 1Б БЕЛ 22.02.; 21.03.; 12.05.2016   22.02.; 21.03.; 12.05.2016   Математика 08.03.; 27.04.; 11.05.2016   08.03.; 27.04.; 11.05.2016   Роден край 05.05.2016 06.05.2016 БЕЛ ЗИП  22.04.2016  22.04.2016 МАтематика ЗИП  13.05.2016  13.05.2016     2А 2Б БЕЛ 24.02.; 23.03.; 11.05.2016   24.02.; 23.03.; 11.05.2016   АЕ- І 25.02.; 31.03.; 12.05.2016   25.02.; 31.03.; 12.05.2016   […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОД.

предмет Vа VІа VІІа VІІІа ІХа БЕЛ 02.12.2015г. 30.11.2015 11.12.2015 09.12.2015 14.12.2015 БЕЛ /ЗИП/       –  – Математика 07.01.2016 05.01.2016 17.12.2015 12.01.2016 02.12.2015 Мат. /ЗИП/ – – – –  – Английски  –  –  –  – 11.01.2016 Руски език  –  –  – – 10.01.2016 Английски ЗИП  –  –  –  –  –   предмет Ха […]

Read More »

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА II-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

предмет Vа VІа VІІа VІІІа ІХа БЕЛ 12.05.2015г. 14.05.2015г. 05.05.2015г. 19.05.2015г. 13.05.2015г. БЕЛ /ЗИП/  08.05.2015г. 08.05.2015г.  28.05.2015г. 07.05.2015г.  28.05.2015г. Математика 26.05.2015г 19.05.2015г. 13.05.2015г. 13.05.2015г. 15.05.2015г. Мат. /ЗИП/ 05.06.2015г. 15.05.2015г. 24.04.2015г. 05.06.2015г.     Английски  –  –  –  – 26.05.2015г. Руски език  –  –  –  – 01.06.2015г. Английски ЗИП  –  –  –  –  –     […]

Read More »

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ

  1А 1Б БЕЛ 18.02.; 19.03.; 07.05.15 18.02.; 19.03.; 07.05.15 Математика 26.02; 24.03; 12.05.15 26.02; 24.03; 12.05.15 Роден край  12.02; 26.03; 14.05.15  12.02; 26.03; 14.05.15 Околен свят Човекът и природата Човекът и обществото   2А 2Б БЕЛ 5.02; 19.03; 18.05.15 5.02; 19.03; 18.05.15 АЕ- І 24.02; 26.03; 14.05.15 24.02; 26.03; 14.05.15 Математика 9.02; 15.04; 19.05.15 […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І-ви УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015ГОД.

  предмет Vа VІа VІІа VІІІа ІХа БЕЛ 2.12.2014 3.12.2014 9.12.2014 16.12.2014 14.01.2014 БЕЛ /ЗИП/       –  – Математика 3.12.2014 22.12.2014 16.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 Мат. /ЗИП/ – – – –  – Английски  –  –  –  – 13.01.2015 Руски език  –  –  –  – 9.01.2015 Английски ЗИП  –  –  –  –  – предмет Ха […]

Read More »