ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА -ПЪРВИ СРОК

Г Р А Ф И К Преподавател КОНСУЛТАЦИИ ден час каб. 1  Христанова четвъртък 7 6 2  Тодорова вторник 7 23 3 М. Чолакова четвъртък 7 4 4 Матерова вторник 7 3 5 Даскалов сряда 7 13 6 Георгиева сряда 7 21 7 Мараджиева четвъртък 7 12 8 Р. Чолакова вторник 8 8 9 Лазарова […]

Read More »

График за консултации на възпитатели II учебен срок /1 – 6.клас/ на учебната 2015/2016 г.

Ден Възпитатели Час Кабинет Понеделник Данева Цветкова Рангелова 4 4 4 3а 3б 4а Вторник Бакърджиева   3 4б Сряда Държикова Петкова Димова 4 4 4 1а 1б 6а Четвъртък Колева Василева 4 4 2а 5а Петък Стоичков 4 2б

Read More »

Консултиране и работа с ученици 2015 / 2016 II-ри учебен срок /1 – 4.клас/

понеделник вторник сряда четвъртък петък   Стоева Каменова Стоянова Кирева Стоева     Янева       Аладжова   Главчева   Стоянова           Кузманова Янева Янева         Стоянова    Кузманова Кузманова

Read More »

КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС ЗА II-ри УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

Г Р А Ф И К – втори срок 2014-2015г.     Преподавател, клас КОНСУЛТАЦИИ /1 – 4.клас/ 2014-2015г.   ден Час 1 Янева понеделник 13.40-14.20 2 Кузманова четвъртък 13.40-14.20 3 Стоянова понеделник 13.40-14.20 4 Аладжова сряда 13.40-14.20 5 Кирева четвъртък 13.40-14.20 6 Главчева четвъртък 13.40-14.20 7 Танева вторник 13.40-14.20 8 9 КаменоваСтоева понеделник сряда […]

Read More »

КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-XII КЛАС ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОД.

Преподавател      кабинет                  ден                Час Христанова – БЕЛ, РЕ каб.6 четвъртък 13.45- 14.30 Тодорова – БЕЛ, музика каб.23 понеделник 13.45 – 14.30 Чолакова – история, география каб.4 сряда 13.15 – 14.00 Матерова – БЕЛ каб.16 вторник 13.40 – 14.25 Даскалов – АЕ, РЕ каб.13 вторник 14.30 – 15.15 Георгиева – АЕ каб.21 сряда […]

Read More »

КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

Г Р А Ф И К – втори срок 2014-2015г.     Преподавател, клас КОНСУЛТАЦИИ /1 – 4.клас/ първи  срок 2014-2015г.   ден Час 1 Янева четвъртък 12.30 – 13.10 2 Кузманова четвъртък 12.30 – 13.10 3 Стоянова петък 12.30 – 13.10 4 Аладжова понеделник 12.30 – 13.10 5 Кирева четвъртък 12.30 – 13.10 6 […]

Read More »