СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.

I ден час 1а 1б 2а Понеделник 1 Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра 2 Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра 3 Математика Физ. възп. и спорт Математика 4 Физ. възп. и спорт. Математика Музика 5 БЕЛ СИП Математика СИП Изобразит. изкуство 6 […]

Read More »

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

  ден час 1а 1б 2а Понеделник 1 Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра  – 2 Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра + 3 Математика Математика. Математика 4 Физ. възп. и спорт. Изобр.изк. ДБТ 5 ДБТ  Изобр.изк. Физ.възп.и спорт + 6     […]

Read More »