Описание на предоставяните услуги

Инфо 147 -служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 Инфо 148 – издаване служ.бележка за допускане ДЗИ 2 Инфо 149 – проверка способности 1 Инфо 150 – признаване от чужбина I-VI клас Инфо 153 – дубликати Инфо 136 – детска градина Инфо 138 – приемане и преместване Инфо 141 – диплома Инфо 143 – валидиране

Read More »

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017Г. Критерии за класиране на подалите заявления: В случай че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата, с предимство независимо от входящия номер на заявлението за записване се ползват: – Деца, завършили подготвителната група на училището; – Деца, които живеят в района на училището; – Деца на […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС

1А 1Б БЕЛ 13.10.; 01.12.15г.; 13.01.16г. 13.10.; 01.12.15г.; 13.01.16г. Математика 22.10.; 07.12.15г.; 13.01.16г. 22.10.; 07.12.15г.; 13.01.16г. Роден край  14.01.16г.  15.01.16г. Околен свят Човекът и природата Човекът и общество 2А 2Б БЕЛ 08.10.; 10.12.15г.; 18.01.16г. 08.10.; 10.12.15г.; 18.01.16г. АЕ- І 29.10.; 15.12.15г.; 26.01.16г. 29.10.; 15.12.15г.; 26.01.16г. Математика 29.09.; 15.12.15г.; 19.01.16г. 29.09.; 15.12.15г.; 19.01.16г. Роден край Околен […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 12. КЛАС

5 А 6А БЕЛ 29.09.; 10.11.; 24.11.; 27.01.16 24.09.; 29.11.; 07.12.; 17.12.15г. БЕЛ/ЗИП/ 08.10.; 17.12.; 28.01.16 25.09.15г.; 15.01.16г. АЕ- І 30.09.; 23.11.15г.; 11.01.16г. 30.09.; 23.11.15г.; 11.01.16г. АЕ – ЗИП 09.10.; 18.12.15г. 09.10.; 18.12.15г. Математика 28.09.; 11.11.15г.; 09.01.16г. 29.09.; 24.10.15г.; 05.01.16г. Математика -ЗИП 01.11.15г. 05.10.15г. Инф. техн. 04.01.16г. 30.09.; 23.12.15г. История и цивилизация 26-30.10.15г.; 04-08.01.16г. 30.11.- […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС ПРЕЗ I -ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

Препода вател поредна седмица Понеделник клас      час          Вторник клас          час Сряда клас      час Четвъртък   клас         час         Петък клас         час г-н Стойчев всяка 2б     5 час 2а 5 час       1a 5 час  1б  5 час всяка 4б 6 час   4а 6 час         3a 6 час  3б […]

Read More »

КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-XII КЛАС ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОД.

Преподавател      кабинет                  ден                Час Христанова – БЕЛ, РЕ каб.6 четвъртък 13.45- 14.30 Тодорова – БЕЛ, музика каб.23 понеделник 13.45 – 14.30 Чолакова – история, география каб.4 сряда 13.15 – 14.00 Матерова – БЕЛ каб.16 вторник 13.40 – 14.25 Даскалов – АЕ, РЕ каб.13 вторник 14.30 – 15.15 Георгиева – АЕ каб.21 сряда […]

Read More »

КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

Г Р А Ф И К – втори срок 2014-2015г.     Преподавател, клас КОНСУЛТАЦИИ /1 – 4.клас/ първи  срок 2014-2015г.   ден Час 1 Янева четвъртък 12.30 – 13.10 2 Кузманова четвъртък 12.30 – 13.10 3 Стоянова петък 12.30 – 13.10 4 Аладжова понеделник 12.30 – 13.10 5 Кирева четвъртък 12.30 – 13.10 6 […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА I-ви ЧАС НА КЛАСА ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-XII КЛАС

5 а Анна Мараджиева сряда 7 6 а Людмила Гешева сряда 7 7 а Ваня Колева вторник 7 8 а София Кисьова сряда 7 9 а Десислава Божилова сряда 7 10 а Нася Лазарова четвъртък 7 11 а Мариана Чолакова петък 7  12 а Румяна Христанова        сряда 7 12 б Гинка Иванова сряда 7 […]

Read More »