Posts in the Документи съгласно РМС №704 от 5 октомври 2018 г. Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Описание на предоставяните услуги

Описание на предоставяните услуги
Документи
22.02.2019

Инфо 147 -служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 Инфо 148 – издаване служ.бележка за допускане ДЗИ 2 Инфо 149 …прочети повече

БЛАНКА ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЯ

БЛАНКА ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЯ
Документи
12.01.2018

До Директора

БЛАНКА ЗА ОТСЪСТВИЯ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

БЛАНКА ЗА ОТСЪСТВИЯ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
Документи
12.01.2018

До класния ръковод.