Описание на предоставяните услуги

Инфо 147 -служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 Инфо 148 – издаване служ.бележка за допускане ДЗИ 2 Инфо 149 – проверка способности 1 Инфо 150 – признаване от чужбина I-VI клас Инфо 153 – дубликати Инфо 136 – детска градина Инфо 138 – приемане и преместване Инфо 141 – диплома Инфо 143 – валидиране

Read More »