ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ УЧ.2016/ 2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ УЧ.2016/ 2017 г. ВЪВЕДЕНИЕ Етичният кодекс на училищната общност в СУ”Братя Миладинови” представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи […]

Read More »