Posts in the Разни Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив, Page 19

Отчет на бюджета за 2015 г.

Отчет на бюджета  за 2015 г.
Разни
20.01.2016

BO-3 2015

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
Разни
26.12.2015

Една Коледа – за много желания! Една нова година – за много мечти! Една цяла година – за много успехи! …прочети повече

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година
Разни
17.12.2015

Zapoved_DZI_2015_2016 Сесия май-юни 1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 07.03.2016г. – 18.03.2016 г. 2.) Обявяване на списъци …прочети повече

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година
Разни
17.12.2015

Zapoved_grafik_priem_7klas_2015_2016 След завършен 7-ми клас № Вид дейност                                           Срок 1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на …прочети повече

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година
Разни
17.12.2015

През последните години тестовото изпитване се наложи като една успешна форма за проверка и оценка на знанията и уменията на …прочети повече

График за провеждане на национални състезания през учебната 2015-2016 година

График за провеждане на национални състезания през учебната 2015-2016 година
Разни
17.10.2015

МАТЕМАТИКА 1. Математически състезания  Зимни математически състезания 22.01. – 24.01.2016 г., (8. – 12. клас), гр. Видин, МГ „Екзарх …прочети повече

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2015-2016 година

График  за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2015-2016 година
Разни
17.10.2015

  предмет общински кръг областен кръг национален кръг НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ „Знам и мога” за учениците от ІV клас 30.01.2016 г. …прочети повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОД.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ  І   УЧЕБЕН  СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОД.
за класни и контролни работи
12.10.2015

предмет Vа VІа VІІа VІІІа ІХа БЕЛ 02.12.2015г. 30.11.2015 11.12.2015 09.12.2015 14.12.2015 БЕЛ /ЗИП/       –  – Математика …прочети повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I  УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС
Документи
12.10.2015

1А 1Б БЕЛ 13.10.; 01.12.15г.; 13.01.16г. 13.10.; 01.12.15г.; 13.01.16г. Математика 22.10.; 07.12.15г.; 13.01.16г. 22.10.; 07.12.15г.; 13.01.16г. Роден край  14.01.16г.  15.01.16г. …прочети повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 12. КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ  I  УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016Г.ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 12. КЛАС
Документи
12.10.2015

5 А 6А БЕЛ 29.09.; 10.11.; 24.11.; 27.01.16 24.09.; 29.11.; 07.12.; 17.12.15г. БЕЛ/ЗИП/ 08.10.; 17.12.; 28.01.16 25.09.15г.; 15.01.16г. АЕ- І …прочети повече

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА  I   УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.
за учебния процес - седмична програма
11.10.2015

I ден час 1а 1б 2а Понеделник 1 Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра Бълг. ез. и л-ра …прочети повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.
Разни
10.10.2015

Препода вател поредна седмица Понеделник клас      час        Вторник клас          час   Сряда клас час Четвъртък клас         час   …прочети повече