Бюджет Отчет – 31.03.2022 – бюджет Отчет – 31.03.2022 – извън бюджет Отчет – 30.09.2022 – бюджет Отчет – 30.09.2022 […]

Бюджет 2020г. http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-1-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC.2020.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2020.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-30.06.2020-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-30.06.2020-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.pdf https://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2021/01/отчет-4-трим.-бюджет_.pdf https://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2021/01/отчет-4-трим.сес_.pdf

Бюджет 2019г. http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2019/03/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2019.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2019/04/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-1-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC.-2019.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2019/07/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-30.06.2019-_0001.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2019/10/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-3-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC.-1.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2019-%D0%B3.-.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2019-%D0%B3.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-1.pdf

Бюджет 2018г. http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2018/04/%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2-2018.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-3-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC..pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BC.12-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.pdf

Бюджет 2017г. http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-I-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2017/05/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2017.pdf http://miladinovi.eu/wp-content/uploads/2017/07/otchet-1.pdf отчет за касово изпълнение бюджет 30.09.2017_000157 отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2017 – 31.12.2017