Абитуриентите плащат сами здравните си вноски до започване на работа или прием в университет

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!От началото на юли […]