Posts in the КОЛЕКТИВ Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП
ЛОГОПЕД
27.02.2018

бор-въглерод-азоджелязо-мед-цинк (1)калий-бром-йодкислород-флуор-неонмагнезий-калций-натрий

Камелия Иванова Карабонова -Ресурсен учител

Камелия Иванова Карабонова -Ресурсен учител
КОЛЕКТИВ
14.02.2018

ИМЕ Камелия Иванова Карабонова Специалност по диплома 1. Логопедия 2. Специална педагогика Образование висше – магистър висше – бакалавър Професионална квалификация Логопедия …прочети повече

Недка Генчева Бресковска -Психолог

Недка Генчева Бресковска -Психолог
КОЛЕКТИВ
14.02.2018

ИМЕ Недка Генчева Бресковска Специалност по диплома 1. Психолог консултант 2. Психолог и учител по Психология Образование висше – магистър висше – …прочети повече

Емилия Веселинова Андонова-учител ЦДО

Емилия Веселинова Андонова-учител ЦДО
Учители ЦДО
14.02.2018

  ИМЕ Емилия Веселинова Андонова Специалност по диплома 1.НУПЧЕ   Образование висше – Бакалавър Професионална класификация НУПЧЕ Учител ПИГ ПКС …прочети повече

Йорданка Климентова Порязова – Логопед

Йорданка Климентова Порязова – Логопед
КОЛЕКТИВ
14.02.2018

ИМЕ Йорданка Климентова Порязова Специалност по диплома 1. Училищна психология 2. Комуникативни нарушения в развитието   Образование висше – магистър Професионална …прочети повече

Иван Михайлов Иванов -учител по физкултура и спорт

Иван Михайлов Иванов -учител по физкултура и спорт
Физическо възпитание
15.10.2017

ИМЕ Иван Михайлов Иванов Специалност по диплома 1. Физическа култура и спорт Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Длъжност …прочети повече

Любка Василева Шейтанова-учител ЦДО

Любка Василева Шейтанова-учител ЦДО
Учители ЦДО
26.09.2017

ИМЕ Любка Василева Шейтанова Специалност по диплома 1.Българска филология   Образование висше – бакалавър Професионална класификация Българска филология Учител ПИГ …прочети повече

Майя Динкова Русева-Друмева -преподавател по Английски език

Майя Динкова Русева-Друмева -преподавател по Английски език
Чужди езици
13.09.2017

  ИМЕ Майя Динкова Русева-Друмева Специалност по диплома 1 Английска фиология   Образование висше – Магистър Професионална класификация Учител  английски …прочети повече

Мария Георгиева Димчева – учител ЦДО

Мария Георгиева Димчева – учител ЦДО
Учители ЦДО
13.09.2017

  ИМЕ Мария Георгиева Димчева Специалност по диплома 1.НУП   Образование висше – Магистър Професионална класификация НУП с АЕ Учител …прочети повече

Галина Георгиева Атанасова- Начален учител

Галина Георгиева Атанасова- Начален учител
Начален учител
01.09.2017

ИМЕ Галина Георгиева Атанасова Специалност по диплома 1. НУПЧЕ Образование   висше-бакалавър       Професионална квалификация 1. НУПЧЕ Длъжност …прочети повече

Станислава Димитрова Варадинова-Начален учител

Станислава Димитрова Варадинова-Начален учител
Начален учител
01.09.2017

ИМЕ Станислава Димитрова Варадинова Специалност по диплома 1. Предучилищна и начална педагогика 2. Българска народна хореография 3. Английски език Образование …прочети повече

Христина Стоянова Георгиева-Учител ЦДО

Христина Стоянова Георгиева-Учител ЦДО
Учители ЦДО
06.12.2016

    ИМЕ Христина Стоянова Георгиева Специалност по диплома 1.Физика и Химия   Образование висше – Магистър  Професионална   класификация  НУП …прочети повече