БЪЛГАРИЯ-СТРАНАТА НА СПАСЕНИТЕ ЕВРЕИ

От 1 март 1941 г. България е съюзник на Германия в Тристранния  пакт, от участието в които за страната произтичат и съответните задължения. Едно от тях е сътрудничество и съдействие за т.нар. „окончателно решение на еврейския въпрос“. Евреите в България вече са били с ограничени граждански права по ЗЗН – изземване на имуществото им, задължително […]

Read More »

142 ГОДИНИ СВОБОДА

             „На Шипка всичко е спокойно” 3 март 1878 г. и 142 години от Освобождението на страната ни! В ден като този повече от всякога сме горди, че сме потомци на славен и борбен народ.  Длъжни сме да не забравяме тези дни, носещи дух на патриотизъм. Да преклоним глава   пред геройския […]

Read More »

150 години от учредяването на Българската екзархия

27.февруари 1870г. Църковният Санстефански договор Българската църква е призната за официален представител на българската нация в Османската империя. Българската екзархия е върховна национална организация на Българската православна църква, учредена с ферман  на султан Абдул Азис  от 28 февруари 1870 г. и просъществувала до 1953 г.По силата на този ферман  и екзархийския устав, изработен от църковно-национелен събор , свикан в Цариград  през 1871 г., Българската екзархия е призната […]

Read More »

Миглена Владимирова Стоилова-учител Информационни технологии и Математика

  ИМЕ Миглена Владимирова Стоилова Специалност по диплома 1Информатика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Обучение по математика в училище 2  Учител по математика 3 Учител по информатика и информационни технологии 4 Информатик Длъжност Младши  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен

Read More »

Камелия Иванова Карабонова – Ресурсен учител/Логопед

ИМЕ Камелия Иванова Карабонова Специалност по диплома 1. Логопедия 2. Специална педагогика Образование висше – магистър висше – бакалавър Професионална квалификация Логопедия Специална педагогика Длъжност Ресурсен учител  ПКС  V  

Read More »

Иван Михайлов Иванов -учител по физкултура и спорт

ИМЕ Иван Михайлов Иванов Специалност по диплома 1. Физическа култура и спорт Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен

Read More »

Любка Василева Шейтанова-учител по Български език и литература

ИМЕ Любка Василева Шейтанова Специалност по диплома 1.Българска филология   Образование висше – бакалавър Професионална класификация Българска филология Учител ПИГ ПКС и/или научна степен IV

Read More »

Станислава Димитрова Варадинова-Начален учител

ИМЕ Станислава Димитрова Варадинова Специалност по диплома 1. Предучилищна и начална педагогика 2. Българска народна хореография 3. Английски език Образование висше – магистър   висше-бакалавър   Следдипломна квалификация   Професионална квалификация 1. Предучилищна и начална педагогика 2. Българска народна хореография 3. Английски език Длъжност Начален учител ПКС и/или научна степен  II

Read More »