Братя Миладинови старата сграда

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ През учебната 2011/ 2012 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, едносменен режим. Учебните занятия започват в 8.00 и завършват съгласно седмичното разписание: I – II клас    III-IV клас    V – VIII клас    IX – XII клас 8.00 – 12.10    8.00-13.05    8.00-13.35    8.00- 14.30 Начало на учебните занятия: 8.00 […]

Read More »