Гълъбина Любенова Матерова – ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

  ИМЕ Гълъбина Любенова Матерова Специалност по диплома 1. български език и литература 2. Английски език Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по български изик и литература 2. Преподавател по английски в среден и горен курс на СОУ Длъжност  Заместник -Директор ПКС и/или научна степен ПКС I

Read More »

Костадин Иванов Аврамов – ЗАМЕСТНИК -ДИРЕКТОР

  ИМЕ Костадин Иванов Аврамов Специалност по диплома 1. Публични финанси 2. Публична и стопанска администрация Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Икономист 2. Мениджър Длъжност Заместник- директор ПКС и/или научна степен

Read More »