Станислава Димитрова Варадинова-Начален учител

ИМЕ Станислава Димитрова Варадинова Специалност по диплома 1. Предучилищна и начална педагогика 2. Българска народна хореография 3. Английски език Образование висше – магистър   висше-бакалавър   Следдипломна квалификация   Професионална квалификация 1. Предучилищна и начална педагогика 2. Българска народна хореография 3. Английски език Длъжност Начален учител ПКС и/или научна степен  II

Read More »

Здравко Валентинов Стоичков-Начален учител

ИМЕ Здравко Валентинов Стоичков Специалност по диплома 1.ПУП И НУП 1. Педагог,детски и начален учител Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Педагог,детски и начален учител Длъжност Учител ПИГ ПКС и/или научна степен IV

Read More »

Десислава Борисова Стоичкова – Начален учител

ИМЕ Десислава Борисова Стоева Специалност по диплома 1. НУПЧЕ/ Англ. език и методика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. НУПЧЕ/ Англ. език и методика , Длъжност Начален учител  ПКС и/или научна степен  IV

Read More »

Катя Георгиева Кузманова – Начален учител с англ. език

ИМЕ Катя Георгиева Кузманова Специалност по диплома 1. Начална педагогика 2. Начална училищна педагогика с англ. език Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител 2. Длъжност Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПКС и/или научна степен  

Read More »

Недялка Тодорова Главчева – Начален учител

ИМЕ Недялка Тодорова Главчева Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител Длъжност Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПКС и/или научна степен ПКС II

Read More »