Posts in the Учители ЦДО Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Любка Василева Шейтанова-учител по Български език и литература

Любка Василева Шейтанова-учител по Български език и литература
БЕЛ
26.09.2017

ИМЕ Любка Василева Шейтанова Специалност по диплома 1.Българска филология   Образование висше – бакалавър Професионална класификация Българска филология Учител ПИГ …прочети повече

Мария Георгиева Димчева – учител ЦДО

Мария Георгиева Димчева – учител ЦДО
Учители ЦДО
13.09.2017

  ИМЕ Мария Георгиева Димчева Специалност по диплома 1.НУП   Образование висше – Магистър Професионална класификация НУП с АЕ Учител …прочети повече

Христина Стоянова Георгиева-Учител ЦДО

Христина Стоянова Георгиева-Учител ЦДО
Учители ЦДО
06.12.2016

    ИМЕ Христина Стоянова Георгиева Специалност по диплома 1.Физика и Химия   Образование висше – Магистър  Професионална   класификация  НУП …прочети повече

Мария Георгиева Колева – Учител ЦДО

Мария Георгиева Колева – Учител ЦДО
Учители ЦДО
16.12.2014

ИМЕ Мария Георгиева Колева Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начална училищна педагогика и …прочети повече

Иванка Петрова Държикова – Учител ЦДО

Иванка Петрова Държикова –  Учител ЦДО
Учители ЦДО
12.09.2014

ИМЕ Иванка Петрова Държикова Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител, Длъжност Старши …прочети повече

Галина Радева Петкова – Учител ЦДО

Галина Радева Петкова  – Учител ЦДО
Учители ЦДО
11.09.2014

ИМЕ Галина Радева Петкова Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител, Длъжност Старши …прочети повече

Николинка Стефанова Данева – Учител ЦДО

Николинка Стефанова Данева – Учител ЦДО
Учители ЦДО
11.09.2014

ИМЕ Николинка Стефанова Данева Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител, Длъжност Старши …прочети повече

Ивелина Иванова Бакърджиева – Учител ЦДО

Ивелина Иванова Бакърджиева – Учител ЦДО
Учители ЦДО
10.09.2014

ИМЕ Ивелина Иванова Бакърджиева Специалност по диплома 1. НУП и АЕ Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител, …прочети повече

Величка Николова Рангелова – Учител ЦДО

Величка Николова Рангелова – Учител ЦДО
Учители ЦДО
13.09.2012

ИМЕ Величка Николова Рангелова Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. начален учите Длъжност Възпитател …прочети повече

Петя Ангелова Цветкова – Учител ЦДО

Петя Ангелова Цветкова –  Учител ЦДО
Учители ЦДО
12.09.2012

ИМЕ Петя Ангелова Цветкова Специалност по диплома 1. НУП и ЧЕ Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. начален учител …прочети повече