Любка Василева Шейтанова-учител по Български език и литература

ИМЕ Любка Василева Шейтанова Специалност по диплома 1.Българска филология   Образование висше – бакалавър Професионална класификация Българска филология Учител ПИГ ПКС и/или научна степен IV

Read More »

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ

На   олимпиадата  по БЕЛ,провела се на 16.01.2015г., ученици от  V и  VI клас се класираха за областен  кръг. 1.Деница Христова-V клас 2.Надежда Людмилова-V клас 3.Йоана Манолова-V клас 4.Никол Стефанова-VI клас 5.Жасмина Антонова-VI клас УСПЕХ И НА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ !  

Read More »

Красимира Тодорова Тодорова – Преподавател по БЕЛ

  ИМЕ Красимира Тодорова Тодорова Специалност по диплома 1. Българска филология 1. БЕЛ, РЕ, Музика Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Преподавател по БЕЛ 1. Прогимназиален учител Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен 0

Read More »

Ваня Атанасова Колева – Учител по БЕЛ и История

  ИМЕ Ваня Атанасова Колева Специалност по диплома 1. БЕЛ и История Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Специалист, преподавател по БЕЛ и История в СУ Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен IV

Read More »

Людмила Иванова Гешева – Учител по БЕЛ и РЕЛ в СОУ

ИМЕ Людмила Иванова Гешева Специалност по диплома 1. Български език и Руски език Образование висше – магистър Професионална квалификация 1.1. Преподавател  по БЕЛ и РЕЛ в СОУ   Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален и гимназиален етап ПКС и/или научна степен III

Read More »