Иван Георгиев Тимонов -учител по Биология и Химия

ИМЕ Иван Георгиев Тимонов Специалност по диплома 1. Биология и химия 2. Методика на обучението по Химия Образование висше – бакалавър висше – магистър Професионална квалификация 1. Биология и химия , ПУ“П.Хилендарски“ 2. Методика на обучението по Химия Длъжност учител по Биология и Химия ПКС  IV

Read More »

Нина Костадинова Василева – Учител по Биология и Химия

  ИМЕ Нина Костадинова Василева Специалност по диплома 1. Биология, химия Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител биология, химия Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС III

Read More »