Иван Михайлов Иванов -учител по физкултура и спорт

ИМЕ Иван Михайлов Иванов Специалност по диплома 1. Физическа култура и спорт Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Препода вател поредна седмица Понеделник клас      час        Вторник клас          час   Сряда клас час Четвъртък клас         час         Петък клас         час начален етап всяка 4б    6 час 2а 5 час       1б 5 час  3б  6 час всяка 2б 5 час   3а 6 час         4a 6 час  1а 5 […]

Read More »

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧ ПО ФВС ПРЕЗ II -ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

Препода вател поредна седмица Понеделник клас      час          Вторник клас          час Сряда клас      час Четвъртък   клас         час         Петък клас         час Стойчев всяка 2б     11.40-12.15 2а 11.40-12.15       1a 11.40-12.15  1б  11.40-12.15 всяка 4б 12.25-13.05   4а 12.25-13.05         3a 12.25-13.05  3б 12.25-13.05  всяка 6а  13.45-14.30 5а 13.45-14.30   7а […]

Read More »

Илия Димитров Дъвков – Учител физическа култура и спорт

  ИМЕ Илия Димитров Дъвков Специалност по диплома 1. Физическа култура и спорт Образование висше – магистър Професионална квалификация Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен IV

Read More »