Боряна Парашкевова Георгиева – Преподавател по Английски език

  ИМЕ Боряна Парашкевова Георгиева Специалност по диплома 1. Ел.централи, мрежи и системи Пр/НПП Английски език Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Електроинженер Пр/НПП  в среден и горен курс Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен IV

Read More »