Миглена Владимирова Стоилова-учител Информационни технологии и Математика

  ИМЕ Миглена Владимирова Стоилова Специалност по диплома 1Информатика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Обучение по математика в училище 2  Учител по математика 3 Учител по информатика и информационни технологии 4 Информатик Длъжност Младши  учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен

Read More »

Росица Бисерова Чолакова-Учител по физика и астрономия и ИТ

  ИМЕ Росица Бисерова Чолакова Специалност по диплома 1. Физика и математика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по математика и информатика Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен

Read More »

Йорданка Димитрова Иванова -Учител по Математика

ИМЕ Йорданка Димитрова Иванова Специалност по диплома 1.Математика и информатика Образование висше – Магистър Професионална квалификация  Учител по математика и информатика Длъжност Учител гимназиален и прогимназиален етап ПКС и/или научна степен IV

Read More »

Нася Борисова Лазарова – Учител по математика и информатика

  ИМЕ Нася Борисова Лазарова Специалност по диплома 1. Математика  и  Информатика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по математика и информатика Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС II

Read More »