Posts in the География Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Десислава Тодорова Божилова – Учител по география

Десислава Тодорова Божилова – Учител  по география
География
18.09.2012

  ИМЕ Десислава Тодорова Божилова Специалност по диплома 1. География Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител  по география …прочети повече

Мариана Стефанова Чолакова – Старши учител по география и история

Мариана Стефанова Чолакова –  Старши учител по география и история
География
17.09.2012

  ИМЕ Мариана Стефанова Чолакова Специалност по диплома 1. География и геология Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. учител …прочети повече