Десислава Тодорова Божилова – Учител по география

  ИМЕ Десислава Тодорова Божилова Специалност по диплома 1. География Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител  по география Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен IV

Read More »

Мариана Стефанова Чолакова – Старши учител по география и история

  ИМЕ Мариана Стефанова Чолакова Специалност по диплома 1. География и геология Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. учител по география и история Длъжност Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС II

Read More »