Posts in the Философия Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Пламен Георгиев Вълев – Учител „Философски цикъл“

Пламен Георгиев Вълев – Учител  „Философски цикъл“
Философия
14.01.2013

  ИМЕ Пламен Георгиев Вълев Специалност по диплома 1. Философия 2. Приложна психология Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. …прочети повече