Пламен Георгиев Вълев – Учител „Философски цикъл“

  ИМЕ Пламен Георгиев Вълев Специалност по диплома 1. Философия 2. Приложна психология Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител  „Философски цикъл“ 2. Психолог Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен V

Read More »