Росица Бисерова Чолакова-Учител по физика и астрономия и ИТ

  ИМЕ Росица Бисерова Чолакова Специалност по диплома 1. Физика и математика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по математика и информатика Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен

Read More »