Posts in the Училище Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Проекти
13.02.2020

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана …прочети повече

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Проекти
13.02.2020

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по Оперативна …прочети повече

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Проекти
13.02.2020

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чието изпълнение …прочети повече

ФУТБОЛЕН ТУРНИР „Кока Кола“

ФУТБОЛЕН ТУРНИР  „Кока Кола“
Проект за равен достъп и личностно развитие
23.04.2018

Учениците от групите по интереси „Спортувай активно 1 и 2“ от проект „Твоят час“ на 21.04.2018г. участваха във футболен турнир „Кока …прочети повече

Успешно приключване на групата за занимания по интереси Learning english is fun and easy

Успешно приключване на групата за занимания по интереси Learning english is fun and easy
Проект за равен достъп и личностно развитие
20.03.2018

Учениците на госпожа Стоева от групата за занимания по интереси „Learning english is fun and easy“  успешно приключи участието си …прочети повече

УСПЕШНО ЗАВЪРШИ УЧАСТИЕТО НА АТЕЛИЕ „ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО“ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УСПЕШНО ЗАВЪРШИ УЧАСТИЕТО НА АТЕЛИЕ „ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО“ В ПРОЕКТ  „ТВОЯТ ЧАС“
Проект за равен достъп и личностно развитие
06.03.2018

Учениците от Ателие „Детско творчество“, включени в проект „Твоят час“,  с ръководител Мария Колева получиха грамоти по случай завършването на …прочети повече

Завоювани спортни успехи на групата по Занимания по интереси Спортувам активно

Завоювани спортни успехи на  групата по Занимания по интереси Спортувам активно
Проекти
07.02.2018

Със своя усърден труд и усилени тренировки ,учениците на господин Стоичков от групата по занимания по интереси Спортувам активно ! …прочети повече

ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ НА НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ НА  НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
Проект за равен достъп и личностно развитие
04.12.2017

Ученици от XI и XII клас от групата Биологията около нас ,по проекта от Твоя час. Групата работиха целенасочено и …прочети повече

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
Проекти
03.12.2017

Application_04 Application_05 Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им …прочети повече

Проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
24.02.2017

Уважаеми ученици, родители, учители, Добре дошли в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците, разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за …прочети повече

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

П Р О Е К Т   BG05MZOP001-2.004-0004  ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
Проекти
07.12.2016

Application_04  Application_05   http://tvoiatchas.mon.bg/ Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите …прочети повече

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”.

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”.
Проекти
06.12.2016

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Изграждане на образователна среда за: разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за …прочети повече