Проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Уважаеми ученици, родители, учители, Добре дошли в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците, разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката. Искрено се надяваме, че тук ще намерите информацията и подкрепата, от които се нуждаете при избора на училище, университет, професия! Какво е кариерното ориентиране? […]

Read More »