Posts in the КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
24.02.2017

Уважаеми ученици, родители, учители, Добре дошли в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците, разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за …прочети повече