ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ НА НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

Ученици от XI и XII клас от групата Биологията около нас ,по проекта от Твоя час. Групата работиха целенасочено и усърдно с материали от Проект за оборудване  на кабинетите по Биология и Химия на тема Нуклеинови киселини ! Групата показаха завидно познание за структурата на нуклеиновите киселини и ги приложиха изработвайки моделите !

Read More »

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

Application_04 Application_05 Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията за […]

Read More »

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

Application_04  Application_05   http://tvoiatchas.mon.bg/ Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията […]

Read More »