Posts in the Проекти Category at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Завоювани спортни успехи на групата по Занимания по интереси Спортувам активно

Завоювани спортни успехи на  групата по Занимания по интереси Спортувам активно
Проекти
07.02.2018

Със своя усърден труд и усилени тренировки ,учениците на господин Стоичков от групата по занимания по интереси Спортувам активно ! …прочети повече

ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ НА НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ НА  НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
Проект за равен достъп и личностно развитие
04.12.2017

Ученици от XI и XII клас от групата Биологията около нас ,по проекта от Твоя час. Групата работиха целенасочено и …прочети повече

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
Проекти
03.12.2017

Application_04 Application_05 Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им …прочети повече

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

П Р О Е К Т   BG05MZOP001-2.004-0004  ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
Проекти
07.12.2016

Application_04  Application_05   http://tvoiatchas.mon.bg/ Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите …прочети повече