Братя Миладинови старата сграда

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ През учебната 2011/ 2012 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, едносменен режим. Учебните занятия започват в 8.00 и завършват съгласно седмичното разписание: I – II клас    III-IV клас    V – VIII клас    IX – XII клас 8.00 – 12.10    8.00-13.05    8.00-13.35    8.00- 14.30 Начало на учебните занятия: 8.00 […]

Read More »

Прием на ученици

СОУ „Братя Миладинови“ – гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров“ № 14, тел. 032 / 692 104, 032 / 692 116, e-mail: miladinovi@mail.bg   Записване на деца в подготвителен клас СОУ „Братя Миладинови“ през учебната 2012/2013 година ще приема петгодишни деца (родени през 2007г.) и шестгодишни деца (родени през 2006г.) в подготвителна група. Срок […]

Read More »

Контакти

СОУ “Братя Миладинови” 4004 Пловдив, ул. “Тодор Александров” No 14 e – mail : miladinovi@mail.bg Телефони за връзка с нас: 032 / 692 104 – Директор 032 / 692 116 – Помощник-директори 032 / 692 104 – Счетоводство

Read More »
Г-жа Румяна Петрова

Директор

Румяна Петрова Директор висше – магистър 1. Българска филология 2. Български език и литература , Френски език и рисуване 1. Учител по Български език и литература 2. Учител по Български език и литература , Френски език и Рисуване ПКС I  Биография, успехи и т.н

Read More »