‘Учители ЦДО’ Articles at СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив

Иван Георгиев Тимонов -учител по Биология и Химия

Иван Георгиев Тимонов -учител по Биология и Химия
Биология
28.03.2015

ИМЕ Иван Георгиев Тимонов Специалност по диплома 1. Биология и химия Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Биология и …прочети повече

Тюркян Сали Гедик – учител ПГ

Тюркян Сали Гедик – учител ПГ
КОЛЕКТИВ
12.09.2014

ИМЕ Тюркян Сали Гедик Специалност по диплома 1. бакалавър НУП и ПУП 2. магистър психолог-консултант Образование висше – бакалавър Професионална …прочети повече

Иванка Петрова Държикова – Учител ЦДО

Иванка Петрова Държикова –  Учител ЦДО
Учители ЦДО
12.09.2014

ИМЕ Иванка Петрова Държикова Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител, Длъжност Старши …прочети повече

Галина Радева Петкова – Учител ЦДО

Галина Радева Петкова  – Учител ЦДО
Учители ЦДО
11.09.2014

ИМЕ Галина Радева Петкова Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител, Длъжност Старши …прочети повече

Десислава Борисова Стоева – Начален учител

Десислава Борисова Стоева – Начален учител
Начален учител
11.09.2014

ИМЕ Десислава Борисова Стоева Специалност по диплома 1. НУПЧЕ/ Англ. език и методика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. …прочети повече

Николинка Стефанова Данева – Учител ЦДО

Николинка Стефанова Данева – Учител ЦДО
Учители ЦДО
11.09.2014

ИМЕ Николинка Стефанова Данева Специалност по диплома 1. НУП Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител, Длъжност Старши …прочети повече

Ивелина Иванова Бакърджиева – Учител ЦДО

Ивелина Иванова Бакърджиева – Учител ЦДО
Учители ЦДО
10.09.2014

ИМЕ Ивелина Иванова Бакърджиева Специалност по диплома 1. НУП и АЕ Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител, …прочети повече