Иван Георгиев Тимонов -учител по Биология и Химия

ИМЕ Иван Георгиев Тимонов Специалност по диплома 1. Биология и химия 2. Методика на обучението по Химия Образование висше – бакалавър висше – магистър Професионална квалификация 1. Биология и химия , ПУ“П.Хилендарски“ 2. Методика на обучението по Химия Длъжност учител по Биология и Химия ПКС  IV

Read More »

Тюркян Сали Гедик – учител ПГ

ИМЕ Тюркян Сали Гедик Специалност по диплома 1. бакалавър НУП и ПУП 2. магистър психолог-консултант Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител, Длъжност учител ПГ ПКС и/или научна степен  V

Read More »

Десислава Борисова Стоичкова – Начален учител

ИМЕ Десислава Борисова Стоева Специалност по диплома 1. НУПЧЕ/ Англ. език и методика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. НУПЧЕ/ Англ. език и методика , Длъжност Начален учител  ПКС и/или научна степен  IV

Read More »