Иван Георгиев Тимонов -учител по Биология и Химия

ИМЕ Иван Георгиев Тимонов Специалност по диплома 1. Биология и химия 2. Методика на обучението по Химия Образование висше – бакалавър висше – магистър Професионална квалификация 1. Биология и химия , ПУ“П.Хилендарски“ 2. Методика на обучението по Химия Длъжност учител по Биология и Химия ПКС  IV

Read More »

5 октомври – Международен ден на учителя

5 октомври – Международен ден на учителя По инициатива на ЮНЕСКО през 1994 година в Париж на специална междуправителствена конференция за статута на учителя 5 октомври е обявен за международен ден на учителя. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КОЛЕГИ!

Read More »

Нася Борисова Лазарова – Учител по математика и информатика

  ИМЕ Нася Борисова Лазарова Специалност по диплома 1. Математика  и  Информатика Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по математика и информатика Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС II

Read More »

Красимира Тодорова Тодорова – Преподавател по БЕЛ

  ИМЕ Красимира Тодорова Тодорова Специалност по диплома 1. Българска филология 1. БЕЛ, РЕ, Музика Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Преподавател по БЕЛ 1. Прогимназиален учител Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен 0

Read More »
Братя Миладинови старата сграда

Братя Миладинови Патронен Празник

Братя Миладинови са изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи. Родени са в град Струга. Дълго време Димитър Миладинов е учител в много градове на Македония. Развива широка обществена и просветителска дейност. През 1861 година излиза епохалният труд на Миладинови „Български народни песни“. В него те събират, подреждат и систематизират образци на българския песенен фолклор. Обявен за „царски душманин“, Димитър […]

Read More »